Volkskunstgroep Scarminkel

64ste Nationale Meiboomplanting te Sente

Het was een mooie dag om de meiboomplanting te vieren in Sente, die zaterdag 2 mei. Al van bij de aankomst rond de middag voelde je de gezellige sfeer aan het buurthuis ‟t Senter. Terwijl de eerste aanwezigen druk bezig waren met de meispelen was er reeds een aangename drukte in de zaal voor de organisatoren van vkg. Scarminkel.

We trokken in stoet naar hoeve Dewulf om de meiboom op te halen. Daar werden we onthaald door doedelzakgroep De Corenmuyzen en werden we getrakteerd op aardbeien met een jenever. Ook de reus Rietje Vlas kwam over de haag loeren en in een feestelijke stoet trokken we door Sente naar het plein achter de kerk.

Voorzitters Pieter De Backere en Jasper Vanwildemeersch verbranden de winterpop en het 64ste meiboomfeest kon van start gaan. De meiboomdans “De Margriet” werd vlekkeloos gedanst door de organisatoren en we konden over gaan tot de kroning.

Meikoning : Roeland Luyckx van vkg. Den Dries , meikoningin : Marleen Declercq van vkg. De Karekiet, meiprinses : Linde Muller van vkg. De Karekiet, meipages : Kobe Vandewiele en Lobke De Backere van vkg. Scarminkel.

Onder leiding van Jeanne Vandenbussche volgde de ene dans de andere op. Naast de ruime aanwezigheid van de gouw Antwerpen  waren er ook heel wat bevriende groepen uit Frans-Vlaanderen naar Sente afgezakt. Zo mocht het carillon van Duinkerke zeker niet ontbreken op het dansprogramma. Traditiegetrouw sloten we af met de Rozenwals.

Rond 18.00 uur werden de groepen uitgenodigd in de foyer. Na een dankwoordje van Hilde Servranckx van het VVKB bestuur, mocht een fiere gouwvoorzitter Koen Denduyver ook nog eens Roland Man in de bloemetjes zetten en de groep feliciteren met de organisatie. De receptie liep vloeiend over in de feestmaaltijd met hesp aan ‟t spit. Ondertussen kwamen er ook nog andere volkskunstgroepen bij.

Na de maaltijd was het tijd voor het meiboombal met 2 verschillende muziekgroepen : Te Fête (VL) en Les Pantouflards (FR) Zo konden we enkele uren doorgaan in ‟t senter op de klanken van de folk en dansten we gezellig verder.

Volgend jaar trekken we naar Oost-Vlaanderen om de 65ste meiboomplanting te organiseren.

Koen Denduyver

Overgenomen uit ‘De Driesprong’